Kerek gyermek éve


Ferencz Éva - Lukács Józsefné A Kerek egy esztendő - komplex tevékenységek az óvodai környezeti nevelésben című évszakalapú módszertani könyvsorozatunk az elmúlt években szinte nélkülözhetetlen segítőtársa lett a magyarországi és határon túli óvodapedagógusoknak.

Autós dal

Ennek a sorozatnak az új, színes, átdolgozott, kibővített kiadását őszén indítottuk útjára. Lukács Józsefné és Lukács Józsefné és Ferencz Éva négy évszakra készült négy kötetének fejezetei az óvodai környezeti témák köré épülnek, az Kerek gyermek éve Nevelés Országos Alapprogramjának megfelelően.

kerek gyermek éve

A környezeti témák követik az évszakokat, felölelik a jeles napokat, a néphagyományokat. Az őszi, téli, tavaszi és nyári témákat feldolgozó könyvek sorát új kiadvány egészíti ki.

kerek gyermek éve

Az évszakos kötetek szerkezetére épül, azok témaköreit dolgozza fel jelen kötetünk, a Kerek egy esztendő - gyermekirodalom Tematikus bibliográfia és szöveggyűjtemény a Kerek egy esztendő évszakos köteteihez című, részletes gyermekirodalmi bibliográfiával bővített szemelvénygyűjtemény.

Könyvünk nyolc fejezete közül négy Erdő-mező; Vizek és vízpartok; Házunk tája; Állatkerti állatok élőhelyek szerint csoportosítja a növény- és állatvilágot.

Jól fejlett az egyensúlyérzéke, járása magabiztos, előre tud hajolni, kerek gyermek éve valamit felvegyen, és már nem bukik orra. Lépcsőzésnél minden egyes fokra mindkét lábát ráteszi.

A további fejezeteket az óvodai környezeti nevelés jelentős témái alkotják. Feldolgozzuk a gyermek szűkebb környezetéhez A család és az óvoda és a jeles napokhoz Ünnepek, jeles napok kötődő gyermekirodalmi műveket, két fejezet pedig a természeti környezetünk azon elemeire épül, melyekkel az óvodai élet minden napján találkozunk Évszakok; Az időjárás elemei.

kerek gyermek éve

A kötet minden kisebb szerkezeti egysége négy részből áll. Egy - az adott témára jellemző - mottóval és a kerek gyermek éve rövid leírásával indul, ezt követik a szemelvények, végül pedig gazdag gyermekirodalmi bibliográfiával zárul. Az irodalmi szövegek és a bibliográfia válogatásánál kizárólag a magyar irodalom és népmesekincs alkotásaival számoltunk, elsősorban azért, mert úgy gondoltuk, hogy a gyerekeknek a saját értékeink megismerésével kell kezdeniük azt az elsajátítási folyamatot, ami az óvodában kezdődik, és majd az iskolai években folytatódik.

kerek gyermek éve

A másik ok ennél sokkal prózaibb: a terjedelem. Természetesen a világirodalom és a különböző népek meséinek megismerése is rendkívül fontos, de az majd talán egy másik kötet témája lesz. A szemelvényeknél feltüntetjük, hogy az évszakos kötetek mely fejezetének feldolgozásánál javasoljuk az adott irodalmi művet.

kerek gyermek éve

Bízunk abban, hogy a formájában is megújult könyvsorozat - kiegészülve az új kötettel - az első kiadáshoz hasonlóan hasznos munkatársa lesz minden óvodapedagógusnak a gyakorlati munkában, és segítséget jelent az óvodás- és kisiskoláskorú gyermeket nevelő szülőknek.