Lépfene gyógyszer, Extra ajánló


üres féreghajtó gyógyszer

Teljes szövegű keresés A hidegviz hathatós gyógyszer a lépfene vagy pokolvar ellen. A mult év tavaszán egy gazda sertése rögtön megbetegedett, s minden használt házi orvosságok daczára kevés napok mulva megdöglött.

Egy hétre, egy másik sertésen ugyan azon kórjelek mutatkoztak.

Gyógyszer

A gazda egy baromorvoshoz folyamodván, attól néhány honmoeopathicus porocskát nyert használati utmutatással. Nem is volt sikeretlen a porok használata; mert alig kapott egy adagot a sertés, azonnal elgyengülve oldalt dőlt, lélekzete mindinkább sebesebb lőn, s nehány óra mulva élni megszünt.

a hpv rák

Megvizsgáltatván, a hasán — melly különben egészen vörös volt — néhány kékes foltok mutatkoztak, mellyek a lépfene vagy pokolvar kórismeretét megerősiték. A harmadik sertésen is hasonló kórjelek tünedezvén fel, azt már jobb orvos szerrel ohajtá gyógyitni a gazda; s valakitől azon tanácsot nyerte: hajtaná beteg sertését naponkint hideg lépfene gyógyszer, de ez nem levén teljesithető helybeli viszonyok miatt, naponkint huzamosb ideig öntözteté azt hideg kutvizzel.

E bánásmódnak kivánt sikere lön, a sertés szemlátomást javult, jó étvágygyal lépfene gyógyszer, s csak nem egészen kigyógyultnak látszott. Harmadnapra azonban hasa és oldala különböző nagyságu veres kék foltokkal lön elboritva, keveset evett, járása tántorgó és lomha lett, egyszóval a lépfene minden kórjelei a legnagyobb mértékben mutatkoztak.

humán papilloma injekció

A fent emlitett vizgyógymód naponkint kétszer ismételtetvén 8 nap alatt a foltok — egyet kivéve — elmultak, étvágy mutatkozott, s a sertés javult. A megmaradt folt naponkint gyakran locsoltatván hideg vizzel néhány nap mulva szinte elmult, leválván róla a vastag var.

Igy hideg vizzel tökéletesen meggyógyult a sertés, a nélkül, hogy később is mutatkoztak volna a veszélyes kór jelei.

tabletták férgek és paraziták ellen

Különös gond forditatott arra is, hogy a sertések naponkint inni való, elegendő mennyiségü fris vizet kapjanak; ez különösen nyáron igen ajánlható, mert ez által sok más betegség is el lesz háritva s kifejlése akadályozva. E példa által buzditva több lépfene gyógyszer gazdák is, kiknek sertéseik a lépfene vagy pokolvar betegségbe estek — megkisértették azon veszélyes kór hidegvizzel gyógyitását a legkitünőbb sikerrel.

ammónia paraziták

Czél- és korszerünek tartjuk tehát a vizet, mint a lépfene vagy pokolvar hathatós gyószerét a gazdaközönség figyelmébe ajánlani.